ALC PANEL - TẤM PANEL BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP LÕI THÉP

 • Mã sản phẩm: 1-3691

 • Thương hiệu: Epanel

 • Tình trạng: 2-3 Ngày

 • Liên hệ

 • Giá sau Thuế: Liên hệ

 • Nhà sản xuất: CTCP Gạch khối Tân Kỷ Nguyên (Newerahome)
 • NPP ủy quyền miền Bắc: Hoàng Nền ALC, JSC.

Các kích thước thông dụng:

 1. Tấm EPANEL 2000x600x100mm hai lớp thép - hèm âm dương
 2. Tấm EPANEL 3000x600x100mm hai lớp thép - hèm âm dương
 3. Tấm EPANEL 2000x600x100mm một lớp thép - hèm âm dương
 4. Tấm EPANEL 2000x600x75mm hai lớp thép - hèm âm dương
 5. Tấm EPANEL 2000x600x75mm một lớp thép - hèm âm dương
 6. Tấm EPANEL 2000x600x150mm một lớp thép - hèm âm dương
 7. Tấm EPANEL 1200x600x50mm một lớp thép - hèm âm dương