AAC BLOCKS - GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP

 • Mã sản phẩm: 2-5211

 • Tình trạng: 2-3 Ngày

 • Liên hệ

 • Giá sau Thuế: Liên hệ

Nhà sản xuất:

 • CTCP Gạch khối Tân Kỷ Nguyên (Newerahome)
 • CTCP Sông Đà Cao Cường (SCL)

Kích thước thông dụng:

 • 600x200x200mm
 • 600x200x150mm
 • 600x200x100mm
 • 600x200x75mm
 • 600x200x50mm
 • 600x300x(200/150/100/75)mm